Rodičovské združenie pri MŠ

VÝBOR ZDRUŽENIA RODIČOV

  • JUDr. FERKOVÁ Stanislava - predsedníčka (trieda Delfínik)
  • Ing. MIHALKOVÁ Margaréta - hospodárka (trieda Mačička)
  • Ing. NEUPAUEROVÁ Jana - zapisovateľka (trieda Mravček)
  • KUŠNÍR František - člen (trieda Žirafka)
  • Mgr.TINDIROVÁ Katarína - členka (trieda Včielka)
  • PhDr. HALASZOVÁ Pavlína - členka (trieda Psík)