Harmonogram školských prázdnin 2017/2018

Prázdniny

Zátvor

Prevádzka

Náhradná MŠ

Vianočné

od 23.12.2017
do 05.01.2018

nie

Hronská 7

Polročné

02.02.2018

áno

 

Jarné

od 26.02.2018
do 02.03.2018

nie

Zuzkin park 2

Veľkonočné

od 29.03.2018

do 03.04.2017

áno

 

Letné

od  02.07.2018
do 27.07.2018

áno

 

Letné

od  30.07.2018
do 24.08.2018

nie

Kežmarská 46

Žiadame rodičov, aby vo vlastnom záujme včas nahlásili záujem o náhradnú materskú školu triednym učiteľkám.