Zverejňovanie

 

Vážení rodičia,

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

Kliknutím na odkaz sa dostanete priamo do uvedenej sekcie:

  

https://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/orderBy:datum/direction:desc/countView:20/place:214/page:1