Kontakt

Materská škola Trebišovská 11, 040 11 Košice

Tel. č.: riaditeľka: 0948 302 604

           kancelária MŠ: 055 / 64 44 246

           kancelária vedúcej ŠJ: 055 / 64 24 131

e-mail: mstrebisovska11@centrum.sk

webové sídlo MŠ: mstrebisovska.webnode.sk

 

Zriaďovateľ: Mesto Košice

 

Kontaktujte nás