PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY NA  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Mesiac

Aktivita

September

1. Turistická vychádzka

 

2. Stretnutie s dravými vtákmi

 

3. Ujo Ľubo - Rozprávka o zlatej rybke

Október

1. Deň zdravej výživy

 

2. Tekvičková slávnosť

 

3. Úcta k starší

 

November

1. Deň materských škôl

 

2. Šarkaniáda v spolupráci s rodičmi a ZŠ Trebišovská 10

 

3. Návšteva Centra envoronmentálnej výchovy

December

1. Vianočný koncert

 

2. Vianočné tvorivé dielne

 

3. Mobilné planetárium

Január

1. Lyžiarsky výcvik detí

 

2. Návšteva ZŠ - prípravná trieda u prvákov

 

3. Fašiangový karneval

Február

1. Korčuliarsky výcvik

 

2. Návšteva bábkového divadla

 

3. Školské kolo v speve ľudových piesni

Marec

1. Mám básničku na jazýčku-školské kolo 

 

2. Veľkonočná burza

 

3. Návšteva u požiarníkov

 

Apríl

1. Tangramiáda MŠ

 

2. Rozprávka uja Ľuba O pampúšikovi

 

3. Exkurzia do Botanickej záhrady

 

4. Detská olympiáda

Máj

1. Deň  matiek a otcov- besiedky v triedach

 

2. Návšteva ŠKD v ZŠ Trebišovská 10

 

3. Deň mlieka

 

4. Evička nám ochorela

Jún

1. MDD v ZOO

 

2. Škola v prírode

 

3. Juniáles s ujom Ľubom

 

4. Rozlúčka predškolákov