PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY NA  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Mesiac

Aktivita

September

1. Turistická vychádzka

 

2.  Šarkaniáda v spolupráci s rodičmi

Október

1. Minimaratón

 

2. Deň zdravej výživy - tekvičková slávnosť

 

3. Ujo Ľubo - Rozprávka o 12. mesiačikoch     

 

4. Naši starí rodičia

 

                                   November

1. DMŠ – návšteva Ekocentra SOSNA

 

2. Korčuliarsky výcvik

 

3. Návšteva Centra envoronmentálnej výchovy

December

1. Mikuláš – BD Slniečko

 

2. Vianočné tvorivé dielne

 

3. Návšteva Planetária

Január

1.Tangramiáda MŠ

 

2. Návšteva Centra environm. výchovy

 

3.Lyžiarsky výcvik detí

Február

1. Fašiangový karneval

 

2. Na návšteve u prvákov

 

3. Školské kolo v speve ľudových piesni

Marec

1. Mám básničku na jazýčku-školské kolo 

 

2. Evička nám ochorela

 

3. Divadielko v MŠ

 

Apríl

1. Hľadanie veľkonočného vajíčka

 

2. Detská športová olympiáda

 

 

 

Máj

1. Deň  matiek a otcov- besiedky v triedach

 

2. Jazda električkou mestom

 

3. Deň mlieka

 

4. Ušká plné príbehov

Jún

1. Juniáles s ujom Ľubom

 

2. Škola v prírode

 

3.  Návšteva bábkového divadla

 

4. Rozlúčka predškolákov