Ďakujeme rodičom detí, ktorí sa s nami zapojili do projektu nadácie Pontis "Mám srdce na spávnom meste".     

zamestnanci školy

 

  Vážení rodičia, priatelia školy,

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte 2% resp. 3% z Vašich daní. pomôžte nám  Vašim darom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  v našej materskej škole.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ,  stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vypíšete  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“. Obe vyplnené tlačivá odovzdajte v kancelárii materskej školy. Ostatné vybavíme za Vás na daňovom úrade. Môžte ho však  podať na daňovom úrade aj sami.
Tlačivá nájdete v triedach alebo si ich stiahnite tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% / 3% dane: 
Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Trebišovská 11, 040 11 Košice
IČO: 17319617/2801
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK92 7500 0000 0000 00401882 7215 (ČSOB)

Tlačivo nájdete v triedach alebo tu:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane.pdf (64312)

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Miesto zápisu: Materská škola, Trebišovská 11, Košice – riaditeľňa školy

Termín zápisu: od 02. 05. 2019 – 04. 05. 2019

Utorok 30.04.2019       07:00 h - 13:00 hod.

Štvrtok -  02.05.2019      14:00 h - 17:00 hod.

Piatok -   03.05.2019       10:00 h - 12:00 hod.

Čo pre Vaše deti ponúkame?

Príjemné, estetické a podnetné prostredie tried pripomínajúcich domov, ako aj celej MŠ,

kvalifikované, milé, empatické a láskyplné pani učiteľky, ako aj celý  nepedagogický kolektív,

  • celoročné plávanie
  • krúžok anglického jazyka
  • tanec a športovú gymnastiku
  • lyžiarsky výcvik
  • korčuliarsky výcvik
  • úzko spolupracujeme so ZŠ na Trebišovskej ulici 10, knižnicou na Humenskej ulici a s CVČ na Popradskej ulici

Podľa záujmu rodičov ponúkame aj spoluprácu s inými externými inštitúciami záujmovej činnosti detí.