Rada školy pri MŠ    

 
Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. SASÁKOVÁ Patrícia pedag. zamestnanec
VAŠKOVÁ Emília pedag. zamestnanec
BEBKOVÁ Jana nepedagogický zamestnanec
Ing. SIITKÁR                        delegovaný zriaďovateľom
Ing.  BANÍK  Slavomír delegovaný zriaďovateľom
Ing. SILADIOVÁ Jana                    delegovaný zriaďovateľom
MVDr. HOLODOVÁ Monika rodič
BALOGH Marek rodič
Mgr. Jurčová Lenka  rodič