Rada školy pri MŠ    

 
Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. SASÁKOVÁ Patrícia pedag. zamestnanec
VAŠKOVÁ Emília pedag. zamestnanec
BEBKOVÁ Jana nepedagogický zamestnanec
Ing. HRUBÝ František                 delegovaný zriaďovateľom
Ing. SILADIOVÁ Jana            delegovaný zriaďovateľom
Mgr. URBANOVÁ Monika                   delegovaný zriaďovateľom
MVDr. HOLODOVÁ Monika rodič
BALOGH Marek rodič
Mgr. JURČOVÁ Lenka  rodič