Informácie o nás

Riaditeľka MŠ: Mgr. Bukovská Alena

Zástupkyňa riaditeľky: Čajkovská Gabriela

Hospodárka školy: Bebková Jana 

Vedúca ŠJ: Majerníčeková Lenka

Zadelenie učiteliek do tried v šk. roku 2018/2019

Trieda

Triedny učiteľky

 

1. trieda

Včielka  

Vyslocká Ľubica

Kačerová Lýdia

 

 

 

2. trieda Mravček

Mgr. Bukovská Alena

Szlivová Mária

Bc. Bodnárik Július

 

3. trieda Žirafka

Vašková Emília

Mgr. Sasáková Patrícia

 

4. trieda

 Psík

Hrabinská Zdenka

Mária Šolcová

 

5. trieda Mačička

Bc. Borovská Ivona

Kacvinská Andrea

 

6. trieda Delfínik

Čajkovská Gabriela

Zeleňáková Dana

 

Ostatní nepedagogickí zamestnanci:

Hvizdošová Jarmila - školníčka

Juríková Ľudmila - upratovačka

Horváthová Eva - upratovačka

Majdáková Andrea - upratovačka

Brösztlová Marcela - hlavná kuchárka

Okošová Ingrid - kuchárka

Kožuchová Iveta - pracovníčka v prevádzke