Informácie o nás

Riaditeľka MŠ: Mgr. Bukovská Alena

Zástupkyňa riaditeľky: Čajkovská Gabriela

Hospodárka školy: Bebková Jana 

Vedúca ŠJ: Majerníčeková Lenka

Zadelenie učiteliek do tried v šk. roku 2017/2018

Trieda

Triedny učiteľ

Učiteľ

1. trieda

Včielka  

Kačerová Lýdia

Vyslocká Ľubica

2. trieda Mravček

Mária Šolcová

Bc. Bodnárik Július

3. trieda Žirafka

Mgr. Sasáková Patrícia

Zeleňáková Dana

4. trieda

 Psík

Hrabinská Zdenka

Szlivová Mária

5. trieda Mačička

Kacvinská Andrea

Bc. Borovská Ivona

6. trieda Delfínik

Mgr. Bukovská Alena

Vašková Emília

Čajkovská Gabriela

Ostatní nepedagogickí zamestnanci:

Hvizdošová Jarmila - školníčka (triedy Včielka a Psík)

Juríková Ľudmila - upratovačka (triedy Mravček a Mačička)

Horváthová Eva - upratovačka (triedy Žirafka a Delfínik)

Pavlíková Štefánia - upratovačka

Brösztlová Marcela - hlavná kuchárka

Okošová Ingrid - kuchárka

Dorčáková Jarmila - pracovníčka v prevádzke