Vďaka

02.06.2015 07:30

Ďakujeme rodine Tabačkových, ako aj všetkým rodičom, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na nové vchodové dvere.

Pomohli ste nám tým zabezpečiť väčšiu bezpečnosť Vaších detí. Ďakujeme

Späť