Škola v prírode

02.06.2015 07:33

V týždni od 08. 06. do 12. 6. 2015 v spolupráci s CK FANY, sa deti z prípravných tried zúčastnia

Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. 

Ubytovaní budú v zariadení VILA PARK. Prajeme im krásny pobyt a šťastný návrat! Kolektív  MŠ.

 

Späť