2% z dane

05.03.2015 00:00

 

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej materskej školy

Ak ste sa ešte nerozhodli komu darujete  2 % zo svojich daní, veľmi by pomohli aj našej Materskej škole na Trebišovskej ulici.

Ak sa rozhodnete pre nás, vopred ďakujeme! O tlačivá a vysvetlenie postupu poproste p.učiteľov v triedach.

Tlačivo nájdete aj v sekcii na stiahnutie.

 

Ako sme ich využili v minulých rokoch?

- zakúpili interaktívne tabule do dvoch tried a čističky vzduchu,

- upravila sa časť školského dvora,

- zariadili sme novým nábytkom dve triedy.

 

Na čo by sme ich použili tento krát?

- na vybavenie detských šatní a sociálnych zariadení pri triedach

 

 

Späť