Môj zelený chodníček

09.06.2014 14:56

 

 

 

 

Dňa 10.6.2014 (utorok) zrealizujeme v našej MŠ

MALÝ PROJEKT – MÔJ ZELENÝ CHODNÍČEK

v rámci Národného projektu

KomPrax – Kompetencie pre prax

Malý projekt je podporený z európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje Iuventa – slovenský inštitút mládeže.

 

ZAČÍNAME o 9:00 v záhrade pred triedou MAČKA

 

Projektu sa zúčastnia deti z triedy Žirafa a Mravček,

účasť rodičov na projekte je vítaná.

 

Cieľom projektu je podporiť od útleho veku záujem detí o prírodu, pestovateľské práce a poznávanie rastlinných druhov.

 

Realizačný tím projektu:

Mgr. Nikola Durbáková

Mgr. Alena Bukovská

Bc. Július Bodnárik

Späť