Môj zelený chodníček - ukončenie projektu

16.07.2014 11:00

Dňa 10.6.2014 (utorok) sme zrealizovali v našej MŠ

MALÝ PROJEKT – MÔJ ZELENÝ CHODNÍČEK

v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.

Malý projekt bol podporený z európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPax – kompetencie pre prax, ktorý organizuje Iuventa – slovenský inštitút mládeže.

Projektu sa zúčastnili deti z triedy Žirafa a Mravček a účasť na projekte podporili aj rodičia detí, čím sa upevnila spolupráca školy a rodiny.

Projektom sme podporili u detí záujem o prírodu, pestovateľské

práce a poznávanie rastlinných druhov. Deti si vytvorili pozitívny vzťah

k prírode vysádzaním rastlinných druhov, naučili sa ich rozoznávať

a starať sa o ne.

Fotografie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA - 2013/14

Realizačný tím projektu:

Mgr. Nikola Durbáková

Mgr. Alena Bukovská

Bc. Július Bodnárik

Späť