Vitajte na našom webe

 Materská škola na Trebišovskej ulici 11 v Košiciach, je 6 triedna materská škola. Nachádza sa v blízkosti ZŠ Trebišovská a CVČ DOMINO.

 Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť - prevádzka školy je od 6:30 do 17:00. Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria do sústavy škôl. 

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - 12 učiteliek a 1 učiteľ, ktorí pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu "Múdre hlávky'',  ktorý je obohatený o krúžkovú činnosť: plávanie, gymnastika, taekwondo, anglický jazyk, výtvarná, keramika, Lego.

Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole. Tety v kuchyni sa starajú o to, aby deti mali po celý deň pestrú vyváženú stravu.

 Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov)  detí  so starostlivosťou o ich deti a zároveň splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

 

Na stránke sa pracuje...

 

Novinky

Oznam

11.04.2014 07:13
Oznamujeme cteným rodičom, uchádzajúcim sa o prijatie ich detí do našej MŠ, že od pondelka 14. 4. 2014 v čase od 7:00 do 16:00 si môžu prevziať...

Jarné prázdniny

11.02.2014 21:44
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v čase jarných prázdnin  t. j. 3.–7.3. 2014 bude naša materská škola zatvorená. Náhradnou MŚ  bude...

Zápis detí do MŠ

11.02.2014 21:00
Tlačivo žiadosti a podrobnosti o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ nájdete v časti NA STIAHNUTIE

Poďakovanie sponzorom

18.11.2013 22:50
Riaditeľstvo  týmto ďakuje za sponzorskú pomoc:   Ing. Blanárovi - za kvalitné multifunkčné zariadenie  na rozmnožovanie materiálov...

Deň výživy

05.11.2013 20:08
Vážení rodičia, starí rodičia, vo štvrtok  7. novembra 2013 v čase od 14:30 do 16:30 Vás kolektív materskej školy srdečne pozýva na...

Oznam pre rodičov

22.07.2013 23:25
Pokyny k novému školskému roku 2013/2014:        K 1.9.2013 doniesť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave...

Letná prevádzka

17.07.2013 15:58
Podľa rozhodnutia Magistrátu mesta Košice je v školskom roku 2012/2013 zátvor materskej školy v trvaní 4 týždňov. Počas letných prázdnin bude...

Prihlášky do MŠ

07.03.2013 14:23
Materská škola ,Trebišovská 11, Košice Termín príjmania prihlášok: 25.02.2013 – 27.02.2013 od 7.00 h do 13.00 h 28.02.2013 – 01.03.2013 od 13.00 h...