Vitajte na našom webe

 Materská škola na Trebišovskej ulici 11 v Košiciach, je 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Košice. Nachádza sa v blízkosti základnej  školy Trebišovská 10 a CVČ DOMINO.

Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť - prevádzka školy je od 6:30 do 17:00 hodiny. Dieťa  v našej materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - 12 učiteliek a 1 učiteľ, ktorí pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu "Múdre hlávky'',  ktorý je obohatený o krúžkovú činnosť: plávanie, tanec a gymnastika, taekwondo - všestranná pohybová príprava, anglický jazyk, výtvarné aktivity a keramika, Lego.

Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole. Tety v kuchyni sa starajú o to, aby deti mali po celý deň pestrú vyváženú stravu.

 Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov)  detí  so starostlivosťou o ich deti a zároveň splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

 

Na stránke sa pracuje...

 

Novinky

Oznam rozhodnutia o prijatí...

26.04.2015 21:06
Oznam   Riaditeľstvo Materskej školy Trebišovská 11, Košice týmto oznamuje,  že od 27. 4. 2015 do 30. 4. 2015 si zákonní zástupcovia detí,...

2% z dane

05.03.2015 00:00
  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej materskej školy Ak ste sa ešte nerozhodli komu darujete  2 % zo svojich daní, veľmi by...

Karneval

07.02.2015 20:33
OZNAM KARNEVAL

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

05.02.2015 11:22
  Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2015/2016   Miesto zápisu: Materská škola Trebišovská 11,...

Stretnutie so psychologičkou

13.01.2015 07:46
OZNAM ! Milí rodičia budúcich prvákov   v stredu 14.januára 2015 o 16:oo hod. v telocvični  OPIČKA sa uskutoční  beseda...

Krásne a veselé

21.12.2014 20:08
Krásne a veselé....

Deň zdravej výživy

13.10.2014 15:00
  Vážení rodičia, starí rodičia,    týmto si vás  dovoľujeme pozvať   dňa 16. 10. 2014 t. j. vo štvrtok na Deň zdravej...

Moje prvé krôčky do školy

26.08.2014 19:57
Vážení rodičia Je tu čas, keď sa pre Vašich drobčekov začala nová etapa života a denne s nimi budete prekračovať prah našej materske školy. S...

Urob krajšou našu škôlku

16.07.2014 11:33
                         

Môj zelený chodníček - ukončenie projektu

16.07.2014 11:00
Dňa 10.6.2014 (utorok) sme zrealizovali v našej MŠ MALÝ PROJEKT – MÔJ ZELENÝ CHODNÍČEK v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre...
1 | 2 >>