Vitajte na našom webe

 Materská škola na Trebišovskej ulici 11, v Košiciach, je 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Košice. Nachádza sa v blízkosti základnej  školy Trebišovská 10 a CVČ DOMINO.

Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť - prevádzka školy je od 6:30 do 17:00 hodiny. Dieťa  v našej materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - 12 učiteliek a 1 učiteľ, ktorí pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu "Múdre hlávky''. Je obohatený o krúžkovú činnosť: plávanie, tanec a gymnastika, taekwondo - všestranná pohybová príprava, anglický jazyk, výtvarné aktivity a keramika, Lego.

Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole. Tety v kuchyni sa starajú o to, aby deti mali po celý deň pestrú vyváženú stravu.

 Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov)  detí  so starostlivosťou o ich deti a zároveň splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

 

Na stránke sa pracuje...

 

Novinky

Pozvánka na tvorivé dielne

29.10.2015 21:06
POZVÁNKA NA TVORIVÉ DIELNE   4. novembra 2015 pozývame rodičov, starých rodičov a priateľov školy na tvorivé dielne, ktoré sa budú konať...

Moje prvé krôčky do školy

23.08.2015 21:40
Vážení rodičia Je tu čas, keď sa pre Vašich drobčekov začala nová etapa života a denne s nimi budete prekračovať prah našej materske školy. S...

Poďakovanie

23.08.2015 21:34
Riaditeľstvo MŠ  ďakuje všetkým rodičom a priateľom našej materskej školy za príspevok 2% z daní pre našu materskú školu. Tieto príspevky budú...

Letné prázdniny

26.06.2015 22:34
  Vážení rodičia. V čase letných prázdnin naša MŠ bude v čase od 01. 07. 2015 do 26. 07. 2015 zatvorená. Počas zátvoru bude náhradnou...

Škola v prírode

02.06.2015 07:33
V týždni od 08. 06. do 12. 6. 2015 v spolupráci s CK FANY, sa deti z prípravných tried zúčastnia Školy v prírode v Tatranskej...

Vďaka

02.06.2015 07:30
Ďakujeme rodine Tabačkových, ako aj všetkým rodičom, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na nové vchodové dvere. Pomohli ste nám tým zabezpečiť väčšiu...

2% z dane

05.03.2015 00:00
  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej materskej školy Ak ste sa ešte nerozhodli komu darujete  2 % zo svojich daní, veľmi by...

Karneval

07.02.2015 20:33
OZNAM KARNEVAL

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

05.02.2015 11:22
  Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2015/2016   Miesto zápisu: Materská škola Trebišovská 11,...

Stretnutie so psychologičkou

13.01.2015 07:46
OZNAM ! Milí rodičia budúcich prvákov   v stredu 14.januára 2015 o 16:oo hod. v telocvični  OPIČKA sa uskutoční  beseda...
1 | 2 >>