Informácie o nás

Riaditeľka MŠ: Mgr. Bukovská Alena

Zástupkyňa riaditeľky: Čajkovská Gabriela

Hospodárka školy: Seilerová Viera 

Vedúca ŠJ: Mgr. Dorčáková Silvia

Zadelenie učiteliek do tried v šk. roku 2016/2017

Trieda

Triedny učiteľ

Učiteľ

1. trieda

 

Včielka  

Szlivová Mária

Kačerová Lýdia

2. trieda Mravček

Bc. Bodnárik Július 

Vyslocká Ľubica

3. trieda Žirafka

Mgr. Durbáková Nikola

Bc. Borovská Ivona zastupujúca

Mgr. Sasáková Patrícia

4. trieda

 Psík

Hrabinská Zdenka

Šolcová Mária, Mgr. Bukovská Alena

5. trieda Mačička

Kacvinská Andrea

 

Vašková Emília

6. trieda Delfínik

Čajkovská Gabriela

Zeleňáková Dana

Ostatní nepedagogickí zamestnanci:

Hvizdošová Jarmila - školníčka (triedy Včielka a Mravček)
Juríková Ľudmila - upratovačka (triedy Žirafka a Mačička)
Horváthová Eva - upratovačka (triedy Psík a Delfínik)
Pavlíková Štefánia - upratovačka
Brosztlová Marcela - hlavná kuchárka
Čalfová Jarmila - kuchárka
Dorčáková Jarmila - pracovníčka v prevádzke