Obstarávanie 2013

P. č.

Predmet zákazky

CPV kód

Lehota dodania

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Termín zadania zákazky

Pracovisko/
miesto dodania

1

Oprava zatekajúcej strešnej krytiny

 

 

UKONČENÉ

45000000-7

Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke.

26.08.2013 do 10:00h

16.08.2013

 Výzva 

Zmluva - stanovisko

Zmluva

Do troch prac. dní od účinnosti zmluvy

MŠ Trebišovská 11, 040 11 Košice

2

Skolský nábytok pre MŠ - detské ležadlá

UKONČENÉ

39161000-8

Doručiť v elektronickej podobealebo v obálke

18.10.2013 do 14:00 h.

 

14.10.2013

Výzva

 

Do troch prac. dní u úspešného uchádzača

MŠ Trebišovská 11, 040 11 Košice

3

 

Maliarske a natieračské práce 45440000 Doručiť v elektoronickej podobe alebo v obálke 19.11.2013 do 10:00 h. 13.11.2013

Výzva

Prílohy na vyžiadanie na

mstrebisovska11@centrum.sk

Do piatich prac. dní u úspešného uchádzača MŠ Trebišovská 11, 040 11 Košice