Poďakovanie

Materská škola Trebišovská 11, Košice ďakuje Mestskej časti Košice -Západ za  finančný dar 300 € v roku 2018 pri príležitosti 50. výročia otvorenia Materskej školy. Finančné prostriedky boli využité na nákup umývačky riadu do ŠJ.

Poďakovanie

Materská škola ďakuje za sponzorský dar - reklamné služby a trička pre deti materskej školy, reklamnej agentúre Excellent v roku 2018.

Poďakovanie 

Pánovi Haas za pozvanie detí MŠ do priestorov STV a návštevou Zázračného ateliéru tak spoznať prácu všetkých tvorcov jednej relácie pre deti.

Poďakovanie

Ďakujeme rodičom pánovi Mihalkovi, Ferkovi a Bujňákovi za zabezbečenie a opravu bezpečnostného retardéra pred bránkou MŠ.

Poďakovanie

pani L.Maštalírovej a pani V. Haas a pánovi Hirkovi za výtvarný a kancelárky materiál

pánovi M. Balogovi za sponzorský dar interiérové faby, ktorými sme vymaľovali priestory MŠ

Poďakovanie

Materská škola Trebišovská 11, Košice ďakuje Mestskej časti Košice -Západ za  piesok do pieskovisk MŠ v roku 2017.

Poďakovanie

Materská škola Trebišovská 11, Košice ďakuje Mestskej časti Košice -Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2017 vo výške 200 €. Finančné prostriedky boli využité na revitalizáciu prednej časti školského dvora.