Prevádzka MŠ v novom roku

01.01.2016 20:03

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2015/16 sú

VIANOČNÉ PRÁZDNINY OD 23.12.2015 (streda) DO 07.01.2016 (štvrtok)

RIADNA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZAČÍNA V PIATOK 8.1.2016.

 

Späť