Turistická vychádzka                  Mikuláš s Mášou a medveďom                            

Šľapacie káry                              Pečenie perníkov triedy Delfínik a Mačička           

Exkurzia do RTVS                        Vianočné tvorivé dielne so ZŠ                               

Smeti patria do koša                   Vianočný koncert                      

Šarkaniáda                                  Lyžiarsky výcvik

Tekvičková slávnosť                   Korčuliarsky výcvik

Deň zdravej výživy                      Nemocnica u medvedíka

Školské kolo v speve ľudových piesní

Kreslenie na chodník                   CVČ s triedou Delfínik 

Košická dobrovoľnícka jar          Botanická záhrada

Ušká plné príbehov                      Motýle

Olympiáda                                     Pontis